Cmentarz w Tengeru

Cmentarz położony niedaleko miejscowości Arusha, na terenie byłego polskiego osiedla. Było to, w latach 1942-1952, największe skupisko Polaków na terenie Afryki Wschodniej. W obozie żyło około 5 tys. osób. Ostatnimi polskimi pozostałościami są kościół i cmentarz. Nekropolia zajmuje powierzchnię 1656 m². Otoczona jest wysokim, ponad 3 metrowym murem. Na nekropolię wchodzi się przez metalową bramę o szerokości 3, 20 m. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kaplica, w której umieszczone są herby największych miast Polski. Zaraz przy wejściu znajduje się ołtarz, a także tablica pamiątkowa z napisem: ”Cmentarz wygnańców polskich”. Taki sam napis widnieje na biało-czerwonej tablicy przy bramie wejściowej. W 148 grobach, pochowanych jest 149 osób trzech wyznań: rzymsko-katolickiego, prawosławnego i mojżeszowego. Na cmentarzu zostały odnowione trzy rzędy nagrobków, a cztery najbardziej zniszczone groby zostały odbudowane. Wycięto również drzewa zagrażające nagrobkom. Całość terenu została oczyszczona. Współrzędne geograficzne: 3°23'04.1''S, 36°48'30.2E