Cmentarz w Abercorn

Cmentarz Abercorn ma powierzchnię 1260 m². Posiada dwie bramy. Jedną główną i boczną. Na cmentarzu znajdują się nagrobki angielskie, polskie i mieszkańców okolicznych miejscowości. Został zbudowany już w XIX w. Jest otoczony ceglanym murem. Znajdują się na nim dwie polskie kwatery. Jedna ma powierzchnię 70 m², a druga 79 m². Nie jest do końca znana liczba pochowanych tam Polaków. W obu kwaterach jest 18 grobów, ale prawdopodobnie 4 z nich są angielskie. Cemntarz znajdował się poza osiedlem polskich uchodźców. W odległości kilku kilometrów od cmentarza, w miejscu byłego polskiego osiedla znajduje się pomnik z białym orłem. W 2015 roku członkowie misji naukowej z Centrum Dokumentacji Zsyłek, wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Polskiej Ambasady w Pretorii w składzie: dr hab. Hubert Chudzio, Witold Majewski, dr Adrian Szopa i Mariusz Solarz, odnowili cmentarz i niszczejący pomnik. Na Czarnym Lądzie przy przedsięwzięciu pomogli polscy salezjanie z Lusaki i członkowie Zjednoczenia Polskiego w RPA z Barbarą Kukulską na czele. Umieszczone poniżej zdjęcia nagrobków przedstawiają ich stan przed i po remoncie. Współrzędne geograficzne: 8°49'43.51"S, 31°22'32.52"E