Cmentarz w Lusace (Aylmer May Cemetery, Rhodes Park)

Cmentarz znajduje się w centrum miasta. Polacy zmarli podczas swojego pobytu w polskim osiedlu w Lusace pochowani są przede wszystkim w sekcji rzymsko-katolickiej. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce znajdujące się pomiędzy ścianą pamięci, a kaplicą nagrobną rodziny Murry. W tej samej sekcji są również pochowani Włosi i Anglicy. Polskie nagrobki są w różnych stylach. Przeważnie są to groby betonowe z krzyżem, ale występują również bardziej ozdobne. Na większości polskich grobów znajduje się trójkątna biała tabliczka z marmuru, na której widnieje godło III RP. Niestety na większości grobów brakuje tabliczek z nazwiskami i innymi danymi. Na szczęście na cmentarzu znajduje się spis osób pochowanych i plan z numeracją nagrobków. To dzięki temu wykazowi można odnaleźć polskie pochówki. W sumie jest ok. 70 zmarłych tam Polaków. Wskazówką na odnalezienie tych grobów może być nazwisko (niejednokrotnie w spisie napisane błędnie), a także nazwa instytucji, która była odpowiedizalne za pochówek (Polish Evac. Dept., lub Polish Consul).