Cmentarz w Ifunda

Na cmentarzu Ifunda pochowanych zostało 22 osoby, w tym 3 osoby najprawdopodobniej pochodzenia tanzańskiego. Pozostałe nagrobki nie zostały zidentyfikowane. Prawdopodobnie są puste. Cmentarz otoczony jest ceglanym murem, otynkowanym tylko z zewnętrznej strony. Przed wejściem na cmentarz znajduje się obelisk upamiętniający pobyt Polaków w Afryce. Widnieje na nim następujący tekst: „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY – NA PAMIĄTKĘ POBYTU POLAKÓW W IFUNDZIE ROK ZAŁ. 16 X 1942”. Cmentarz jest zaniedbany i zarośnięty. Napisy na nagrobkach zanikają, a rosnące tam drzewa są realnym zagrożeniem dla trwałości nagrobków. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się krzyż z tablicą pamiątkową na której znajduje się napis: „BŁOGOSŁAWIENI UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ – PAMIĘCI – TYCH, CO NIE WRÓCĄ NA OJCZYZNY ŁONO – IFUNDA – 1946 R.”. Aktualne zdjęcia cmentarza po remoncie zostały wykonane przez misje naukową Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie w 2021 roku. Pozostałe zdjęcia cmentarza i plan wykonał Tomasz Kaczmarek. Współrzędne geograficzne: 08°03.4280'S, 035°27.5159'E