Cmentarz w Kidugala

Na cmentarzu znajduje się 17 nagrobków. Pochowanych zostało tam 14 osób, prawdopodobnie 3 nagrobki stoją puste. Cmentarz jest otoczony niskim ceglanym murem, z metalową furtką. W centralnej części cmentarza stoi obelisk z krzyżem. W obelisku widnieje miejsce w którym mogła znajdować się tablica pamiątkowa. Cmentarz jest zarośnięty i zanikają napisy na nagrobkach. W pobliżu cmentarza stoi poniemiecki kościół luterański. Podczas pobytu Polaków w Kidugali był to kościół rzymsko-katolicki. Pozostało kilka budowli poniemieckich, z których mieli korzystać również Polacy, a także dwa zbiorniki na wodę. Budynki obozowe zostały zniszczone. W 2021 r. cmentarz został odnowiony podczas misji Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie. Prace Finansowane były ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Miejsca Pamięci Narodowej Za Granicą. Zdjęcia cmentarza przed renowacją i plan wykonał Tomasz Kaczmarek. Współrzędne geograficzne: 09°07.3586'S, 034°32.1692'E