Cmentarz w Kidugala

Na cmentarzu znajduje się 17 nagrobków. Pochowanych zostało tam 14 osób, prawdopodobnie 3 nagrobki stoją puste. Cmentarz jest otoczony niskim ceglanym murem, z metalową furtką. W centralnej części cmentarza stoi obelisk z krzyżem. W obelisku widnieje miejsce w którym mogła znajdować się tablica pamiątkowa. Cmentarz jest zarośnięty i zanikają napisy na nagrobkach. W pobliżu cmentarza stoi poniemiecki kościół luterański. Podczas pobytu Polaków w Kidugali był to kościół rzymsko-katolicki. Pozostało kilka budowli poniemieckich, z których mieli korzystać również Polacy, a także dwa zbiorniki na wodę. Budynki obozowe zostały zniszczone. Zdjęcia cmentarza i plan wykonał Tomasz Kaczmarek.