Cmentarz w Rusape

Kwatera na starym brytyjskim cmentarzu z pomnikiem w centralnym miejscu: cokół z godłem polskim i napisem w dwóch językach: Pamięci uchodźców polskich zmarłych w Rusape [...]. Tablica ta jest zniszczona i końcówka z datą nieczytelna. Również prawdopodobny tekst w języku angielskim całkowicie zniszczony. Kwatera całkowicie zaniedbane. Oczyszczona w sierpniu 2018 r. przez misję ZHR i CDZWiP. Nagrobki zniszczone, część z roztrzaskanymi krzyżami. Miejsce niezagrodzone. W pobliżu ślady ewentualnej budowy, stąd podejrzenia, że nekropolia może być zagrożona. Zidentyfikowanych 13 polskich grobów i 3 prawdopodobne miejsca pochówku o nieznanym pochodzeniu. Powierzchnia kwatery wynosi 245,7 m².