Cmentarz w Rusape

Kwatera na starym brytyjskim cmentarzu z pomnikiem w centralnym miejscu: cokół z godłem polskim i napisem w dwóch językach: Pamięci uchodĽców polskich zmarłych w Rusape [...]. Tablica ta jest zniszczona i końcówka z dat± nieczytelna. Również prawdopodobny tekst w języku angielskim całkowicie zniszczony. Miejsce to było całkowicie zaniedbane. Oczyszczone w sierpniu 2018 r. przez misję ZHR i CDZWiP. Nagrobki zniszczone, czę¶ć z roztrzaskanymi krzyżami. Nie było żadnego ogrodzenia. W pobliżu ¶lady ewentualnej budowy mog± ¶wiadczyć o potencjalnym zagrożeniu dla cmentarza. Zidentyfikowanych 13 polskich grobów i 3 prawdopodobne miejsca pochówku o nieznanym pochodzeniu. Powierzchnia kwatery wynosi 245,7 m². W 2019 r., dzięki finansowaniu IPN nekropolia została całkowicie odnowiona pod nadzorem Centrum dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń oraz Harcerskiej Afryki. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 30 kwietnia 2022 r. Współrzędne geograficzne: 18°32'26.06"S, 32°7'40.07"E