Cmentarz w Marandellas (Marondera)

Na cmentarzu w Maronderze prawdopodobnie znajduje się kwatera o powierzchni 54,4 m² z ośmioma polskimi grobami. Formy pochówku przypominają polskie groby z pozostałych miejscowości w byłej Rodezji Południowej (dzisiaj Zimbabwe) w Rusape i Gatoomie. Niestety nazwiska na krzyżach są całkowicie zatarte i nie da się na tej podstawie zidentyfikować pochowanych tam osób. Poprowadzona wstępna kwerenda na miejscu w Maronderze również przyniosła negatywny wynik. Badania nad ustaleniem osób pochowanych w grobach o numerach 40-47 trwają.