Cmentarz w Kadoma (West View Cemetery)

Duży cmentarz komunalny na którym znajdują się groby dwóch Polaków, którzy przeszli szlak tułaczy przez Syberię.