Cmentarz w Kadoma (West View Cemetery)

Duży cmentarz komunalny na którym znajdują się groby dwóch Polaków, którzy przeszli szlak tułaczy przez Syberię. Współrzędne geograficzne: 18°19'44.4''S, 29°54'42.4''E