Cmentarz w Bwana M'Kubwa

Cmentarz z XIX w. w kształcie romboidalnym, należ±cy wówczas do angielskich mieszkańców tych terenów. W¶ród pochowanych tam Anglików wyznaczono 4 kwatery na polskie groby. Według dokonanego wcze¶niej spisu powinno być tam pochowanych 47 Polaków. Niestety nagrobki s± zniszczone i często brakuje na nich jakichkolwiek informacji na temat pochowanych tam osób. Każda z polskich kwater ma ok. 84 m². W jednym miejscu cmentarz posiada wyznaczony murkiem mały teren w kształcie prostok±ta. Teren całej nekropolii wyznaczaj± kamienie. Nieopodal cmentarza znajduje się pomnik z białym orłem, który w czasach istnienia polskiego osiedla położony był przy bramie wjazdowej. Lista osób pochowanych na tym cmentarzu pochodzi z archiwum Sybiraków/Afrykańczyków Klubu pod Baobabem we Wrocławiu. Współrzędne geograficzne: 13.027667 N, 28.701333 E